тел: 0723/66293; 0879 537 153

Нови мерни единици за изразяване на anti-SARS-CoV2 IgG количествен

Уважаеми пациенти, от 28.04.2021 теста за количествено определяне на антитела към корона вируса- anti SARS-CoV-2 IgG Quantity е с нови мерни единици и референтни граници. Съгласно препоръките на Световната здравна организация /СЗО/ тестовете за доказване на специфични...

МДЛ Ботевград вече извършва PCR тестове за Covid 19

Със заповед РД-01-166/12.03.2021г. на Министерство на здравеопазването, МДЛ Ботевград е включена към списъка „Лечебни, здравни заведения и регионални здравни инспекции за провеждане на високоспециализирано медико-диагностично изследване „Полимеразна верижна реакция за...