тел: 0723/66293; 0879 537 153

 

 

Със заповед РД-01-166/12.03.2021г. на Министерство на здравеопазването, МДЛ Ботевград е включена към списъка „Лечебни, здравни заведения и регионални здравни инспекции за провеждане на високоспециализирано медико-диагностично изследване „Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19“. Актуална информация относно изискванията при пътуване включително и относно лабораторни изследвания и документи за различните държави можете да проверите ТУК .

 Лабораторията предоставя Цифров сертификат на ЕС/EU Digital COVID certificate издаван от Министерство на здравеопазването. Сертификатите се получават с линк чрез Viber/SMS съобщения към националната здравна система ( his.bg), придружен с уникален НРН номер откъдето може да се изтегли сертификата. Този вид сертификати са валидни в електронен вариант, т.е. свалени на мобилно устройство (таблет, телефон).

 Материали за изследване на Коронавирус антиген се взимат от 08:30 до 16:30ч. на адреси: гр. Ботевград, ул.“Божко Божилов“ №1 и гр. Етрополе, ул. „Бригадирска“ №1.

 Материали за PCR изследване за Коронавирус се взимат от 08:30 до 11:30ч. на адрес: гр. Ботевград, ул.“Божко Божилов“ №1 и от 08:30 до 13:30ч. на адрес гр. Етрополе, ул. „Бригадирска“ №1.

  • Cертификат за направен PCR (ОТРИЦАТЕЛЕН) при пътуване в чужбина. Бланката трябва да попълните и свалите на АНГЛИЙСКИ ЕЗИК от ТУК.
  • Сертификат за направен PCR (ПОЛОЖИТЕЛЕН) при пътуване в чужбина може да попълните и свалите на АНГЛИЙСКИ ЕЗИК от ТУК.
  • Бланка на сертификат за извършен Антигенен тест (ОТРИЦАТЕЛЕН) на АНГЛИЙСКИ ЕЗИК може да изтеглите от ТУК.
  •  Бланка на сертификат за извършен Антигенен тест (ПОЛОЖИТЕЛЕН) на АНГЛИЙСКИ ЕЗИК може да изтеглите от ТУК .
  •  Сертификат за направен ТЕСТ ЗА АНТИТЕЛА СРЕЩУ КОВИД 19 (ПОЛОЖИТЕЛЕН) при пътуване в чужбина може да попълните и свалите на АНГЛИЙСКИ ЕЗИК от ТУК.

 Пациента лично избира необходимия за пътуването си сертификат от предоставените варианти по-горе, и на своя отговорност попълва данните в сертификата от документа за самоличност, с който ще пътува. Попълва на компютър и разпечатва избрания сертификат преди посещението си в лабораторията за получаването на резултата от изследванетo.

 След подготовката на избрания от Вас сертификат, трябва да посетите наша приемна за разпечатка на резултат на бланка на лабораторията (всички лабораторни резултати се предоставят съгласно нормативната уредба на Р. България), както и полагането на подпис и печат на сертификата.

 Указания за попълване може да видите по-долу.