тел: 0723/66293; 0879 537 153

Изследвания

Диагностични пакети
ПродуктЦена
Коронавирус диагностичен пакет57,00 лв.
Коронавирус PCR и антитела пакет87,00 лв.
CibaLab МАКС32,70 лв.
CibaLab МАКС ПЛЮС ЖЕНИ43,00 лв.
CibaLab МАКС ПЛЮС МЪЖЕ43,00 лв.
CibaLab СТАНДАРТ ПЛЮС26,70 лв.
CibaLab СТАНДАРТ23,00 лв.
CibaLab ЛАЙТ14,30 лв.
CibaLab СПОКОЙСТВИЕ47,90 лв.
Предоперативен минимум35,50 лв.
Бъбречна функция9,70 лв.
Бъбречна ф-я - разширен28,90 лв.
Body Building Start58,70 лв.
Хипертония17,90 лв.
Аборт28,70 лв.
Кардио17,90 лв.
Черен дроб - хепатит64,70 лв.
Съкратен-Бременност регистр.34,70 лв.
Детска градина/ясла-разширен21,70 лв.
Диабет-мониторинг21,30 лв.
Бременност - мониторинг14,70 лв.
Бременност - TORCH55,00 лв.
Здравна книжка/детска градина14,30 лв.
Промоционален пакет2,00 лв.
Скрининг за остеопороза37,00 лв.
Чернодробна ф-я - разширен26,90 лв.
Хематология
ПродуктЦена
Таласемия и хемоглобинози (Thalassemia)21,70 лв.
СУЕ (РУЕ)1,70 лв.
Ретикулоцити+ПКК 18пок.7,90 лв.
Ретикулоцити+Морф.на еритр+ПКК10,70 лв.
Ретикулоцити+Морф.на ер.+ПКК+ДКК12,90 лв.
ПКК - 18 показателя4,50 лв.
ПКК + ДКК мануално7,30 лв.
ПКК 18пок+ДКК мануално+СУЕ7,70 лв.
Морф.на еритр+ПКК7,30 лв.
Морф.на еритр+ПКК+ДКК9,70 лв.
Морф. на еритроцит - мануално4,90 лв.
ДКК - мануално4,90 лв.
Таласемия и хемоглобинози HPLC21,70 лв.
Морфология на еритроцити- микроскопско изследване4,90 лв.
Биохимия
ПродуктЦена
Гликиран Хемоглобин (HbA1c)10,90 лв.
Глюкозотолерантен ОГТТ 3кр. тест (75g glucose)5,90 лв.
ОГТТ 3кр.+ Трикрат. Инсулин38,00 лв.
Глюкоза2,30 лв.
Глюкозотолерантен тест5,90 лв.
Глюкоза-3 кратен профил5,90 лв.
Белтък и Албумин3,90 лв.
Общ белтък2,50 лв.
Албумин2,50 лв.
Урея и Креатенин3,90 лв.
Креатинин2,50 лв.
Урея2,50 лв.
Пикочна киселина2,50 лв.
Билирубин - общ и директен3,90 лв.
Билирубин - общ2,50 лв.
Билирубин - директен2,50 лв.
Холестерол профил9,70 лв.
Холестерол - общ2,50 лв.
Холестерол - HDL2,50 лв.
Триглицериди2,50 лв.
Чернодробни ензими6,70 лв.
АсАТ (GOT)2,70 лв.
АлАТ (GPT)2,70 лв.
Гама - GT2,70 лв.
Алкална фосфатаза2,90 лв.
Кисела Фосфатаза3,90 лв.
ЛДХ ( LDH acc to IFCC )3,50 лв.
ХБДХ (LDH1 + LDH2, HBDH)4,30 лв.
Алфа - амилаза4,30 лв.
Липаза3,90 лв.
Холинестераза4,70 лв.
Креатин фос. киназа (CPK)3,30 лв.
Fe и ЖСК фракции6,30 лв.
Желязо (Fe)4,90 лв.
Серумни белтъци - електрофореза21,70 лв.
Лактат7,90 лв.
Бикарбонат7,90 лв.
Цистатин C ( Cystatin C )34,70 лв.
Електролити
ПродуктЦена
K и Na6,70 лв.
Cl3,90 лв.
Ca, Ca++4,30 лв.
Са2,90 лв.
Р2,30 лв.
Mg4,90 лв.
Zn17,00 лв.
Li15,30 лв.
Cu19,00 лв.
Кръвосъсирване и коагулация
ПродуктЦена
Време на съсирване2,70 лв.
Протромбиново врeме (PT) / % / INR3,90 лв.
Фибриноген3,90 лв.
аРТТ (ККВ)3,90 лв.
Време на кървене2,70 лв.
Д димер19,30 лв.
Предразположение към тромбоза - съкратен98,00 лв.
Предразположение към тромбоза116,90 лв.
Предразположение към тромбоза - разширен165,00 лв.
Мутация в ген за Фактор V Leiden33,70 лв.
Мутация-MTHFR C677T33,70 лв.
Протеин С28,70 лв.
Протеин S34,70 лв.
Антитромбин III22,70 лв.
Пр. мутация G20210A33,70 лв.
4G/5G полиморфизъм33,70 лв.
Урина
ПродуктЦена
Урина - Общо химическо и седимент2,90 лв.
Уринен албумин/Крeатинин ( UACR )12,70 лв.
Глюкоза в диуреза2,70 лв.
Белтък в диуреза2,70 лв.
Креатинин в диуреза2,70 лв.
Пикочна к-на в диуреза2,70 лв.
P в диуреза2,70 лв.
Ca в диуреза2,70 лв.
Алфа амилаза в урина4,30 лв.
Креатининов клирънс7,30 лв.
Na в диуреза3,90 лв.
Микроалбумин в диуреза ( Microalbumin in diuresis)11,00 лв.
Оксалат в диуреза (Oxalate in 24h Urine)29,00 лв.
Цитрат в диуреза (Citrate in 24h Urine)29,00 лв.
Наркотични в-ва в урина (Drugs of abuse in urine)29,70 лв.
Миокардни маркери
ПродуктЦена
Високо чувствителен CRP11,70 лв.
Troponin I28,60 лв.
BNP65,70 лв.
СРК - МВ фракция11,70 лв.
Специфични белтъци
ПродуктЦена
Церулоплазмин19,30 лв.
Трансферин16,70 лв.
Хормонален анализ
ПродуктЦена
Хормони - пубертет59,70 лв.
Паратхормон (PTH)27,30 лв.
FT3+FT4+TSH31,10 лв.
FT4+TSH22,30 лв.
FT 311,70 лв.
FT 411,70 лв.
TSH11,70 лв.
ТАТ и МАТ28,90 лв.
ТАТ14,50 лв.
МАТ14,50 лв.
TSH рецепторни антитела37,90 лв.
Тиреоглобулин32,70 лв.
Калцитонин29,70 лв.
CibaLab ЛЕЙДИ43,70 лв.
Cibalab ЛЕЙДИ Плюс54,30 лв.
Prolactin13,70 лв.
LH13,70 лв.
FSH13,70 лв.
Estradiol13,70 лв.
Progesteron13,70 лв.
Testosteron13,70 лв.
DHEA-S18,90 лв.
Cortizol15,30 лв.
ACTH18,90 лв.
SHBG18,00 лв.
4 андростендион21,30 лв.
17 алфа ОН progesteron21,30 лв.
Соматотропен хормон18,30 лв.
Insulin ( Серумен Инсулин )15,70 лв.
C-пептид14,70 лв.
Inhibin B45,70 лв.
AMH (анти Мюлеров хормон)37,90 лв.
AMH plus (анти Мюлеров хормон+)47,00 лв.
N-MID Osteocalcin19,70 лв.
Beta-CrossLaps21,70 лв.
Ренин в плазма37,30 лв.
Прееклампсия (sFlt-1/PIGF)143,00 лв.
Алдостерон37,30 лв.
Еритропоетин37,30 лв.
Биохимичен скрининг39,00 лв.
Кортизолов ритъм26,00 лв.
HOMA ( IR ) Инсулинова резистентност индекс16,30 лв.
Туморни маркери
ПродуктЦена
free PSA / total PSA28,70 лв.
tPSA (total)14,30 лв.
CEA16,90 лв.
AFP16,90 лв.
CA-19-916,90 лв.
Риск на Алгор. за Овариална Малигнизация ( ROMA )72,00 лв.
CA12516,90 лв.
HE 465,70 лв.
CA 15-316,90 лв.
CA 72-421,30 лв.
Бета 2 Микроглобулин24,70 лв.
NSE24,90 лв.
Cyfra 21-117,90 лв.
Окултни кръвоизливи10,70 лв.
Tumor M2-PK31,70 лв.
S-10063,00 лв.
SCC19,70 лв.
Риск на Алгор. за Овариална Малигнизация ( ROMA )72,00 лв.
Калпротектин-фецес(Calprotectin) количествен37,00 лв.
total Бета ЧХГ15,30 лв.
маркер Pro-GRP (Гастрин Освобождаващ Пептид)58,00 лв.
Лекарствено мониториране
ПродуктЦена
Хомоцистеин29,70 лв.
Валпроева киселина19,70 лв.
Карбамазепин19,70 лв.
Дигоксин19,70 лв.
Фолат в еритроцити23,70 лв.
Фолат в серум ( Folate )19,70 лв.
Витамин В12 ( Vit. B12 )19,70 лв.
25 OH VitD25,00 лв.
Имунология
ПродуктЦена
Имуноглобулин G ( IgG )5,70 лв.
Имуноглобулин A ( IgA )5,70 лв.
Имуноглобулин M ( IgM )5,70 лв.
Ferritin16,90 лв.
С 3 комплемент5,70 лв.
С 4 комплемент5,70 лв.
Алфа 1 - антитрипсин28,50 лв.
anti CCP29,70 лв.
ANA - скрининг18,90 лв.
ANA профил74,00 лв.
Анти - дв ДНК антитела26,00 лв.
Анти-RNP/Sm28,00 лв.
Анти-Sm антитела29,00 лв.
Анти-кордиолипинови антитела - ACL24,70 лв.
Анти митохондриални антитела - AMA24,70 лв.
Анти гладкомускулни антитела - АГМА22,70 лв.
Анти неутрофилоцитоплазмени антитела - АНЦА37,50 лв.
Анти Бета2 Гликопротеин I25,70 лв.
Имунофенотипизиране на лимф.-стн. панел105,70 лв.
HLA - B2722,90 лв.
RF IgA28,00 лв.
RF IgM28,00 лв.
RF IgG28,00 лв.
ACL IgG27,00 лв.
ACL IgM28,00 лв.
Фенотипизиране на NK/TNK клетки75,00 лв.
Анти-фосфолипиден синдром - разширен117,00 лв.
Антиспермални антитела19,70 лв.
anti-APL-IgG (анти фосфолипидни антитела) скр.31,00 лв.
anti-APL-IgМ (анти фосфолипидни антитела) скр.31,00 лв.
Антифосфолипиден синдром - Съкратен71,00 лв.
анти MCV27,70 лв.
Ревматоиден артрит112,00 лв.
anti-AChR IgG (ацетилхолинрецепторни ат) колич.36,00 лв.
Анти Париеталоклетъчни антитела31,00 лв.
anti Intrinsic factor28,00 лв.
anti- GAD45,00 лв.
anti-IA245,00 лв.
anti GAD 65/IA248,00 лв.
C-реактивен Протеин4,90 лв.
Прокалцитонин (Procalcitonin, PCT )45,00 лв.
AST4,90 лв.
Ревма фактор4,90 лв.
anti-SS-A/Ro (antI SS- ARo антитела) количествен28,00 лв.
anti-SS-B/La (anti SS- B/La антитела) количествен29,00 лв.
Анти- Интринзик фактор28,00 лв.
anti - tTg (IgG+IgA)31,00 лв.
anti-ds DNA26,00 лв.
Хаптоглобин19,30 лв.
anti- Centrometer B28,00 лв.
Системен лупус121,00 лв.
anti-Cardiolipin ACL IgG (анти кардиолип. антит.)27,00 лв.
anti-Cardiolipin ACL IgM (анти кардиолип. антит.)28,00 лв.
anti-β2 GP 1 IgG (β2 Гликопротеин 1 IgG АТ) колич.28,00 лв.
anti-β2 GP 1 IgM (β2 Гликопротеин 1 IgM АТ) колич.28,00 лв.
Автоимунни васкулити75,00 лв.
anti- tTG IgG+A (тъканна трансглутаминаза) колич.31,00 лв.
Интерлевкин-6 ( IL-6 )29,00 лв.
T-SPOT COVID190,00 лв.
anti-Zinc Transporter 8 (анти Цинков Транспортер8)49,00 лв.
Алергология
ПродуктЦена
IgE total21,30 лв.
Триптаза ( Тryptase )31,60 лв.
Phadiatop-Деца, Юноши, Възрастни31,30 лв.
INFANT Phadiatop - Малки деца39,70 лв.
ПАНЕЛ 1 (fx5) - Хранителна алергия39,70 лв.
ПАНЕЛ 2 (gx1) - Тревни полени39,70 лв.
ПАНЕЛ 3 (hx2) - Домашен прах39,70 лв.
ПАНЕЛ 4 (Rrx2) - Регионален39,70 лв.
ПАНЕЛ 5 (sx1) - Инхалаторни причинители39,70 лв.
ПАНЕЛ 6 (20 алергена) - Хранителни алергени75,00 лв.
ПАНЕЛ 7 (20 алергена) - Инхалаторни алерг.75,00 лв.
ПАНЕЛ 8 (20 алергена) - Педиатричен инхалаторен75,00 лв.
ПАНЕЛ 9 (20 алергена) - Кръстосани алергени75,00 лв.
ПАНЕЛ 10 (20 алергена) - Атопия75,00 лв.
Панел 12 -ALEX ( 280 хран. и инхал. алергени )340,00 лв.
Dermatophagoides pteronyssinus (d1)31,30 лв.
Dermatophagoides farinae (d2)31,30 лв.
Candida albicans (m5)31,30 лв.
Alternaria alternata (m6)31,30 лв.
Latex (k83)31,30 лв.
Мляко (f2)31,30 лв.
Яйце (белтък) (f1)31,30 лв.
Соя (f14)31,30 лв.
Свинско месо (f26)31,30 лв.
Телешко месо (f27)31,30 лв.
Алфа-lactalbumin (f76)31,30 лв.
Бета-lactoglobulin (f77)31,30 лв.
Casein (f78)31,30 лв.
Gluten (f79)31,30 лв.
Amoxicilloyl (c6)31,30 лв.
Ampicilloyl (c5)31,30 лв.
Penicilloyl (c1)31,30 лв.
Cefaclor (Rc7)31,30 лв.
Kотка (e1)31,30 лв.
Куче (e5)31,30 лв.
Оса31,30 лв.
Пчела31,30 лв.
ЕСР33,70 лв.
Непоносимост към храни296,70 лв.
Хранителна нетолерантност IgG скрининг197,00 лв.
Хранителна нетолерантност IgG количествен панел160,00 лв.
Панел 11 ( 54 Хранителни и Инхалаторни алергени )120,00 лв.
Хранителна нетолерантност IgG колич.-88 антигена300,00 лв.
Хранителна нетолерантност IgG колич.-44 антигена197,00 лв.
Диагностика на инфекциозни б-ти
ПродуктЦена
Коронавирус антитела (SARS-CoV-2 IgG + IgM)26,00 лв.
Coronavirus (SARS-CoV-2 RNA) rRT-PCR50,00 лв.
Комбиниран антигенов тест за SARS-CoV-2 и Грип А/Б35,00 лв.
Coronavirus (SARS-CoV-2) antigen test30,00 лв.
SARS-CoV-2 IgG Quantitative ( количествен )22,00 лв.
anti-SARS-CoV2 IgG S Qty (Kоличествен) DiaSorin22,00 лв.
Бърз Коронавирус (SARS-CoV-2) antigen test10,00 лв.
anti-SARS-CoV-2 total (коронавирус антитела-скрин)13,00 лв.
antiSARS-CoV-2-VNT (Вирус неутрализиращи антитела)41,00 лв.
Изследване за Грип тип А/B ( Influenza A/B )25,00 лв.
Syphilis - RPR5,90 лв.
СПИН (HIV 1/2)12,70 лв.
Анти HAV (Хепатит А) IgM17,70 лв.
Анти HAV тотал19,30 лв.
HBsAg (Хепатит B)14,70 лв.
HBsAg –количествен19,00 лв.
Анти HBs17,30 лв.
анти HBc Ig M17,30 лв.
анти Hbc тотал17,30 лв.
HBeAg17,30 лв.
анти HBe17,30 лв.
HBV - DNA кол. PCR149,70 лв.
анти HCV (Хепатит C)17,30 лв.
HCV - RNA качествен91,70 лв.
HCV-RNA количествено150,00 лв.
анти-HDV total18,70 лв.
анти-HDV IgM18,70 лв.
Анти HEV IgM17,30 лв.
Chlamidia pneumoniae IgG28,00 лв.
Chlamidia Trach - Ig G и Ig M23,70 лв.
Chlamidia Trach-Ig G16,90 лв.
Chlamidia Trach-Ig M16,90 лв.
Хламидия Trach. IgA16,90 лв.
Chlamydia trach. DNA Очен Секрет29,70 лв.
Chlamydia trach. DNA Цервикален Секрет29,70 лв.
Chlamydia trach. DNA Уретрален Секрет29,70 лв.
Chlamydia trach. DNA Урина29,70 лв.
Chlamydia trach. DNA Еякулат29,70 лв.
Хламидия Pneumoniae IgM31,30 лв.
Лаймска болест Ig G21,70 лв.
Лаймска болест Ig M21,70 лв.
Лаймска болест Immunoblot IgM (потвърдителен)44,00 лв.
Лаймска болест Immunoblot IgG (потвърдителен)44,00 лв.
Рубеола (Rubella) IgG17,30 лв.
Рубеола Ig M-ELISA17,30 лв.
Херпес Зостер IgM и IgG39,70 лв.
Херпес-Зостер Ig G24,70 лв.
Херпес-Зостер Ig M24,70 лв.
Цитомегаловирус IgG + IgM29,70 лв.
Цитомегаловирус (CMV) IgG+ avidity test47,00 лв.
Цитомегаловирус IgG18,70 лв.
Цитомегаловирус IgM18,70 лв.
Инфекциозна мононуклеоза-пакет27,30 лв.
Инфекциозна мононуклеоза EBV IgG+IgM37,90 лв.
Инфекциозна мононуклеоза EBV IgM21,70 лв.
Инфекциозна мононуклеоза EBV IgG21,70 лв.
EBV-DNA количественно197,70 лв.
EBV EA IgM19,70 лв.
EBV EA IgG19,70 лв.
EBV EBNA IgG21,70 лв.
Хеликобактер пилори anti-H. pylori IgG16,30 лв.
Хеликобактер пилори (фецес) H. pylori antigen39,70 лв.
QuantiFERON TB Gold97,30 лв.
ХерпесСимплекс тип1 IgG+IgM39,70 лв.
ХерпесСимплекс тип1 IgM21,90 лв.
ХерпесСимплекс тип1 IgG21,90 лв.
ХерпесСимплекс тип2 IgG+IgM39,00 лв.
ХерпесСимплекс тип2 IgM21,90 лв.
ХерпесСимплекс тип2 IgG21,90 лв.
Скрининг HPV тип 6/1147,90 лв.
Скрининг за наличие на 14 типа HPV45,70 лв.
Генотипиране 12 типа HPV75,30 лв.
NASB-РНК тест за Е6/Е7157,30 лв.
Chlamydophila Pneumoniae PCR62,70 лв.
Legionella Pneumoniae PCR62,70 лв.
Micoplasma Pneumoniae PCR62,70 лв.
Микоплазма Pneumoniae IgM19,70 лв.
Микоплазма Pneumoniae IgG19,70 лв.
ParvovirusB19 IgM(Пета болестErythema infectiosum)28,00 лв.
Фелиноза ( anti-Bartonella henselae IgM )35,00 лв.
Морбили IgG + IgM47,00 лв.
Морбили IgM27,90 лв.
Морбили IgG27,90 лв.
Тест за туберкулоза ( Quantiferon-TB Gold )97,30 лв.
Q-треска (Coxiella Burnetii, Q-fever) IgG28,00 лв.
Q-треска (Coxiella Burnetii, Q-fever) IgM28,00 лв.
T-SPOT.TB ( Туберкулоза)125,00 лв.
Скрининг за14 типа HPV и течна цитология59,70 лв.
Микробиология
ПродуктЦена
Гърлен секрет16,70 лв.
Носен секрет16,70 лв.
Ушен секрет16,70 лв.
Слъзен секрет16,70 лв.
Храчка16,70 лв.
Стерилна урина-еднокр.10,30 лв.
Стер. урина двукратно17,70 лв.
Стер. урина трикратно23,90 лв.
Влагалищен секрет16,70 лв.
Цервикален секрет16,70 лв.
Уретрален секрет16,70 лв.
Еякулат16,70 лв.
Простатен секрет16,70 лв.
Ранев материал и гной16,70 лв.
Друг секрет16,70 лв.
Полово преносими инфекции- урина (ДНК)98,00 лв.
Микоплазма и Уреаплазма Влаг. секр.31,30 лв.
Влагалищен секрет и Трихомони25,30 лв.
Микоплазма и Уреаплазма Цервик. секр.31,30 лв.
Полово прен. инф.- вагинален и цервикален с-т ДНК98,00 лв.
Цервикален секрет и Гонорея21,70 лв.
Уретрален секрет и Гонорея38,70 лв.
Уретрален секр и Трихомони25,30 лв.
Хемокултура45,30 лв.
Влагалищен секрет и Гарднерела (ДНК)38,70 лв.
Изсл. на фецес еднократно16,70 лв.
Изсл. Фецес трикратно43,70 лв.
Чревно носителство14,70 лв.
Антибиограма/и:0,00 лв.
A10,00 лв.
A20,00 лв.
A30,00 лв.
А40,00 лв.
A50,00 лв.
A60,00 лв.
A70,00 лв.
A80,00 лв.
A90,00 лв.
А100,00 лв.
А110,00 лв.
A120,00 лв.
А130,00 лв.
A140,00 лв.
Тривалентна ДНК Уретрален секр.47,90 лв.
Тривалентна ДНК Влагалищен секр.47,90 лв.
Микоплазма и Уреаплазма Урина31,30 лв.
Микоплазми и Уреаплаз. Еякулат31,30 лв.
micro - IDent97,30 лв.
3-на ДНК Микоплазма Влаг. секр.39,70 лв.
3-на ДНК Микоплазма Уретр. секр.39,70 лв.
3-на ДНК Микоплазма Цервикален секр.39,70 лв.
3-на ДНК Микоплазма Урина39,70 лв.
ДНК - трихомони в урина25,30 лв.
Влагалищен секрет и Трихомони ДНК38,70 лв.
Цервикален + Микоплазми и Уреаплазми48,70 лв.
Скрининг за Streptococus гр.В13,00 лв.
Гонорея в Урина ДНК21,70 лв.
Еякулат и Микоплазми52,30 лв.
Микоплазми и Уреаплазми Уретрален секрет31,30 лв.
Инфекции на мъжка полова система ДНК81,00 лв.
Бърз тест за Скарлатина14,70 лв.
Бърз тест за Clostridium Difficile toxin A и B28,30 лв.
Фецес за Рота и Аденавируси19,70 лв.
Гастроинтестинални инфекции ( GI Panel ) фецес280,00 лв.
Еякулат и Трихомони + Гарднерела (ДНК)47,90 лв.
Еякулат и Трихомони ( ДНК )38,70 лв.
ДНК - Гонорея (Neisseria gonorrhoeae DNA) Еякулат35,00 лв.
Campylobacter jejuni+ coli Ag18,00 лв.
Имунохематология
ПродуктЦена
Кръвна група и Rh15,30 лв.
Ало Еритроантитела ( вкл.Rh )27,70 лв.
Еритроантитела-авто/ало37,70 лв.
Имуногл. х-ка на автоеритроантитела14,50 лв.
Специфичност на еритроантитела37,70 лв.
Опр. на титъра на еритроантитела36,70 лв.
Студови еритроантитела38,90 лв.
Rh фенотип и Kell антиген38,50 лв.
Определяне на слаб D антиген43,70 лв.
Пълна антигенна ф-ла на еритр.137,50 лв.
Директен тест на Coombs37,90 лв.
Титър анти А и анти В23,70 лв.
Секреторен статус34,30 лв.
Определяне на M и N антиг.23,70 лв.
Други специализирани изследвания
ПродуктЦена
Бъбречни и др. конкременти25,70 лв.
Фекален Калпротектин,Лактоферин,Хемогл.,Трансф.32,00 лв.
Паразитология
ПродуктЦена
Профилактични паразит. изсл.16,80 лв.
Трикратно изсл на фецес за чревни паразити32,00 лв.
Перианален отпечатък9,20 лв.
Токсоплазмоза Ig G17,70 лв.
Токсоплазмоза IgM (Toxoplasma gondii) CLIA17,70 лв.
Токсоплазмоза IgA17,70 лв.
Ехинококоза IgG17,70 лв.
Трихинелоза IgG17,70 лв.
Токсокароза IgG17,70 лв.
Фасциолоза IgG17,70 лв.
Копрограма29,70 лв.
Изсл. фецес за криптоспоридии25,70 лв.
Изсл. кръв за микрофиларии25,70 лв.
Патологоанатомия
ПродуктЦена
Цитонамазка генитална28,00 лв.
Предоперативна биопсия40,00 лв.
Течна цитология - Цитонамазка30,00 лв.
Изсл. от Оперативен материал (до 5 бл.)73,00 лв.
Имунохистохимия
ПродуктЦена
Рецептори млечна жлеза230,00 лв.
Рецептори млечна жлеза-разширен390,00 лв.
HЕР2-Рецептори-ICH140,00 лв.
Er (Естроген рецептро)70,00 лв.
Mammoglobin60,00 лв.
BRAF650,00 лв.
EGFR650,00 лв.
Pr (Прогестерон рецептор)70,00 лв.
GCDFP 1570,00 лв.
p63 (Протеин)60,00 лв.
HER 2 in situ CISH170,00 лв.
HER 2 in situ SISH320,00 лв.
Манипулации
ПродуктЦена
Подготовка преданалитичен етап2,00 лв.
Домашно посещение17,00 лв.
Пробовземане за изсл. за Корона вирус и адм. обсл.5,00 лв.
Пробовземане биол. мат. за изсл.2,00 лв.