тел: 0723/66293; 0879 537 153

Уважаеми пациенти, от 28.04.2021 теста за количествено определяне на антитела към корона вируса- anti SARS-CoV-2 IgG Quantity е с нови мерни единици и референтни граници.

Съгласно препоръките на Световната здравна организация /СЗО/ тестовете за доказване на специфични антитела към SARS-CoV-2 трябва да се актуализират към  първия Международен стандарт (IS) . Целта на приравняването на получените стойности към стандарта е проследимост на резултатите във времето и възможност за сравнение между различните анализатори и лаборатории. Новите стойности се изразявaт в BAU/ml (Binding Antibody Units). Променени са съответно и препоръчителните стойности, като интерпретацията е показана в таблица.