тел: 0723/66293; 0879 537 153

Със заповед РД-01-166/12.03.2021г. на Министерство на здравеопазването, МДЛ Ботевград е включена към списъка „Лечебни, здравни заведения и регионални здравни инспекции за провеждане на високоспециализирано медико-диагностично изследване „Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19“.