тел: 0723/66293; 0879 537 153

Резултати онлайн

За да получите Вашия резултат, трябва да имате талон за получаване на резултат, даден Ви при посещението Ви в МДЛ Ботевград ООД. На този талон има отпечатани Потребител ID и парола. Въведете ги в страницата за влизане в системата iLab Online. Следвайте инструкциите на системата по-нататък. Кликнете на бутона по-долу за да влезете в системата iLab Online: