тел: 0723/66293; 0879 537 153

За нас

МДЛ Ботевград ООД е медицинска лаборатория с профил „Клинична лаборатория“. Функционира на територията на град Ботевград и Етрополе от 2000 г., създадена като филиал на МДЛ Цибалаб ЕООД – гр. София да извършва на място изследвания, съгласно медицински стандарт „Клинична лаборатория“ и да осигурява на жителите на гр. Ботевград и общината по-лесен достъп до широката гама здравни услуги. Лаборатория Цибалаб – специализирани и високоспециализирани изследвания в области като вирусология, микробиология, паразитология, имунология, алергология, патология и т.н.

МДЛ Ботевград разполага с необходимата апаратура и оборудване за извършване на изследванията по стандарт „Клинична лаборатория“. Те са на високо съвременно технологично ниво от водещи световни производители и поддържани от оторизирани и сертифицирани сервизи.

Качеството и точността на изследванията се гарантират от изградената система за ежедневен вътрешен лабораторен контрол, съобразена с изискванията за добра лабораторна практика, както и с указанията на производителите на апаратура. Лабораторията участва също в Националната система за външна оценка на качеството.

Посредством внедрената лабораторна информационна система се постига висока степен на автоматизация на целия вътрелабораторен процес и пълен контрол на постъпилите проби – от регистрацията, през обработката и съхранението, до даването на готовия резултат. Всеки биологичен материал получава уникална баркод идентификация, гарантираща съответствието между пациент, желани изследвания и получени резултати. Пациентът получава идентификационен номер за всяка негова отделна визита и парола за автентификация на уеб портала на лабораторията, откъдето има достъп до своите резултати.

МДЛ Ботевград ООД има договор за обслужване на пациенти с Национална здравноосигурителна  каса (НЗОК).