Диагностични пакети
ПродуктЦена
CibaLab МАКС32.70 лв.
CibaLab МАКС ПЛЮС ЖЕНИ37.70 лв.
CibaLab МАКС ПЛЮС МЪЖЕ37.70 лв.
CibaLab СТАНДАРТ ПЛЮС26.70 лв.
CibaLab СТАНДАРТ19.70 лв.
CibaLab ЛАЙТ14.30 лв.
CibaLab СПОКОЙСТВИЕ47.90 лв.
Предоперативен минимум35.50 лв.
Бъбречна функция9.70 лв.
Хипертония17.90 лв.
Аборт28.70 лв.
Кардио17.90 лв.
Черен дроб - хепатит64.70 лв.
Съкратен-Бременност регистр.34.70 лв.
Детска градина/ясла-разширен21.70 лв.
Диабет-мониторинг21.30 лв.
Бременност - мониторинг14.70 лв.
Здравна книжка/детска градина14.30 лв.
Промоционален пакет2.00 лв.
Скрининг за остеопороза37.00 лв.
Чернодробна ф-я - разширен26.90 лв.
Хематология
ПродуктЦена
Таласемия и хемоглобинози (Thalassemia)21.70 лв.
СУЕ (РУЕ)1.70 лв.
Ретикулоцити+ПКК 18пок.7.90 лв.
Ретикулоцити+Морф.на еритр+ПКК10.70 лв.
Ретикулоцити+Морф.на ер.+ПКК+ДКК12.90 лв.
ПКК - 18 показателя4.50 лв.
ПКК + ДКК мануално7.30 лв.
ПКК 18пок+ДКК мануално+СУЕ7.70 лв.
Морф.на еритр+ПКК7.30 лв.
Морф.на еритр+ПКК+ДКК9.70 лв.
Морф. на еритроцит - мануално4.90 лв.
ДКК - мануално4.90 лв.
Таласемия и хемоглобинози HPLC21.70 лв.
Биохимия
ПродуктЦена
Гликиран Хемоглобин (HbA1c)10.90 лв.
Глюкозотолерантен ОГТТ 3кр. тест (75g glucose)5.90 лв.
Глюкозотолерантен тест5.90 лв.
Глюкоза2.30 лв.
Глюкоза-3 кратен профил5.90 лв.
Белтък и Албумин3.90 лв.
Общ белтък2.50 лв.
Албумин2.50 лв.
Урея и Креатенин3.90 лв.
Креатинин2.50 лв.
Урея2.50 лв.
Пикочна киселина2.50 лв.
Билирубин - общ и директен3.90 лв.
Билирубин - общ2.50 лв.
Билирубин - директен2.50 лв.
Холестерол профил9.70 лв.
Холестерол - общ2.50 лв.
Холестерол - HDL2.50 лв.
Триглицериди2.50 лв.
Чернодробни ензими6.70 лв.
АсАТ (GOT)2.70 лв.
АлАТ (GPT)2.70 лв.
Гама - GT2.70 лв.
Алкална фосфатаза2.90 лв.
Кисела Фосфатаза3.90 лв.
ЛДХ (LDH)3.50 лв.
ХБДХ (LDH1 + LDH2, HBDH)4.30 лв.
Алфа - амилаза4.30 лв.
Липаза3.90 лв.
Холинестераза4.70 лв.
Креатин фос. киназа (CPK)3.30 лв.
Fe и ЖСК фракции6.30 лв.
Желязо (Fe)4.90 лв.
Серумни белтъци - електрофореза21.70 лв.
Лактат7.90 лв.
Бикарбонат7.90 лв.
Електролити
ПродуктЦена
Cl3.90 лв.
K и Na6.70 лв.
Ca, Ca++4.30 лв.
Са2.90 лв.
Р2.30 лв.
Mg4.90 лв.
Zn12.30 лв.
Li15.30 лв.
Cu11.30 лв.
Кръвосъсирване и коагулация
ПродуктЦена
Време на съсирване2.70 лв.
Протромбиново врeме (PT) / % / INR3.90 лв.
Фибриноген3.90 лв.
аРТТ (ККВ)3.90 лв.
Време на кървене2.70 лв.
D димер19.30 лв.
Фактор V Leiden33.70 лв.
Пр. мутация G20210A33.70 лв.
MTHFR мутация C677T33.70 лв.
4G/5G полиморфизъм33.70 лв.
Предразположение към тромбоза116.90 лв.
Хомоцистеин29.70 лв.
Протеин С28.70 лв.
Протеин S34.70 лв.
Антитромбин III22.70 лв.
Урина
ПродуктЦена
Урина - Общо химическо и седимент2.90 лв.
Уринен албумин/Крeатинин ( UACR )12.70 лв.
Микроалбумин в диуреза ( Microalbumin in diuresis)11.00 лв.
Глюкоза в диуреза2.70 лв.
Белтък в диуреза2.70 лв.
Креатинин в диуреза2.70 лв.
Пикочна к-на в диуреза2.70 лв.
P в диуреза2.70 лв.
Ca в диуреза2.70 лв.
Алфа амилаза в урина4.30 лв.
Креатининов клирънс7.30 лв.
Наркотични в-ва в урина29.70 лв.
Na в диуреза3.90 лв.
Миокардни маркери
ПродуктЦена
Високо чувствителен CRP11.70 лв.
Troponin I28.60 лв.
BNP65.70 лв.
СРК - МВ фракция11.70 лв.
Специфични белтъци
ПродуктЦена
Церулоплазмин19.30 лв.
Трансферин16.70 лв.
Хормонален анализ
ПродуктЦена
Паратхормон (PTH)27.30 лв.
FT3+FT4+TSH31.10 лв.
FT4+TSH22.30 лв.
FT 311.70 лв.
FT 411.70 лв.
TSH11.70 лв.
ТАТ и МАТ28.90 лв.
ТАТ14.50 лв.
МАТ14.50 лв.
TSH рецепторни антитела37.90 лв.
Тиреоглобулин32.70 лв.
Калцитонин29.70 лв.
CibaLab ЛЕЙДИ49.70 лв.
Cibalab ЛЕЙДИ Плюс54.30 лв.
Prolactin13.70 лв.
LH13.70 лв.
FSH13.70 лв.
Estradiol13.70 лв.
Progesteron13.70 лв.
Testosteron13.70 лв.
DHEA-S18.90 лв.
Cortizol15.30 лв.
ACTH18.90 лв.
4 андростендион21.30 лв.
17 алфа ОН progesteron21.30 лв.
Соматотропен хормон18.30 лв.
Инсулин15.70 лв.
HOMA (IR) индекс16.30 лв.
C-пептид14.70 лв.
Inhibin B45.70 лв.
AMH (анти Мюлеров хормон)37.90 лв.
N-MID Osteocalcin19.70 лв.
Beta-CrossLaps21.70 лв.
Ренин в плазма37.30 лв.
Прееклампсия (sFlt-1/PIGF)143.00 лв.
Алдостерон37.30 лв.
Еритропоетин37.30 лв.
Биохимичен скрининг39.00 лв.
Туморни маркери
ПродуктЦена
free PSA / total PSA28.70 лв.
tPSA (total)14.30 лв.
CEA16.90 лв.
AFP16.90 лв.
CA-19-916.90 лв.
CA12516.90 лв.
CA 15-316.90 лв.
CA 72-421.30 лв.
Бета 2 Микроглобулин24.70 лв.
NSE24.90 лв.
Cyfra 21-117.90 лв.
HE 465.70 лв.
Окултни кръвоизливи10.70 лв.
Tumor M2-PK31.70 лв.
S-10063.00 лв.
SCC19.70 лв.
Риск на Алгор. за Овариална Малигнизация ( ROMA )72.00 лв.
Калпротектин-фецес(Calprotectin) количествен37.00 лв.
total Бета ЧХГ15.30 лв.
Лекарствено мониториране
ПродуктЦена
Валпроева киселина19.70 лв.
Карбамазепин19.70 лв.
Дигоксин19.70 лв.
Фолат в еритроцити23.70 лв.
Фолат в серум ( Folate )19.70 лв.
Витамин В12 ( Vit. B12 )19.70 лв.
25 OH VitD25.00 лв.
Имунология
ПродуктЦена
Ig G5.70 лв.
Ig A5.70 лв.
Ig M5.70 лв.
Ferritin16.90 лв.
С 3 комплемент5.70 лв.
С 4 комплемент5.70 лв.
anti CCP29.70 лв.
ANA - скрининг18.90 лв.
ANA профил74.00 лв.
Анти - дв ДНК антитела26.00 лв.
Анти-RNP/Sm28.00 лв.
Анти-Sm антитела29.00 лв.
Анти-кордиолипинови антитела - ACL24.70 лв.
Анти митохондриални антитела - AMA24.70 лв.
Анти гладкомускулни антитела - АГМА22.70 лв.
Анти неутрофилоцитоплазмени антитела - АНЦА24.70 лв.
Анти Бета2 Гликопротеин I25.70 лв.
Имунофенотипизиране на лимф.-стн. панел105.70 лв.
HLA - B2722.90 лв.
RF IgA28.00 лв.
RF IgM28.00 лв.
RF IgG28.00 лв.
ACL IgG27.00 лв.
ACL IgM28.00 лв.
Фенотипизиране на NK/TNK клетки75.00 лв.
Анти-фосфолипиден синдром - разширен117.00 лв.
Антиспермални антитела19.70 лв.
anti-APL IgG screen31.00 лв.
anti-APL IgM screen31.00 лв.
Антифосфолипиден синдром - Съкратен71.00 лв.
анти MCV27.70 лв.
Ревматоиден артрит112.00 лв.
anti-AChP IgG(ацетилхолинрецепторни ат) колич.36.00 лв.
Анти Париеталоклетъчни антитела31.00 лв.
anti Intrinsic factor28.00 лв.
anti- GAD45.00 лв.
anti-IA245.00 лв.
anti GAD 65/IA248.00 лв.
C-реактивен Протеин4.90 лв.
AST4.90 лв.
Ревма фактор4.90 лв.
anti-SS-A/Ro (antI SS- ARo антитела) количествен28.00 лв.
anti-SS-B/La (anti SS- B/La антитела) количествен29.00 лв.
Анти- Интринзик фактор28.00 лв.
anti - tTg (IgG+IgA)31.00 лв.
anti-ds DNA26.00 лв.
Хаптоглобин19.30 лв.
anti- Centrometer B28.00 лв.
Системен лупус121.00 лв.
Алергология
ПродуктЦена
IgE total21.30 лв.
Phadiatop-Деца, Юноши, Възрастни31.30 лв.
INFANT Phadiatop - Малки деца39.70 лв.
ПАНЕЛ 1 (fx5) - Хранителна алергия39.70 лв.
ПАНЕЛ 2 (gx1) - Тревни полени39.70 лв.
ПАНЕЛ 3 (hx2) - Домашен прах39.70 лв.
ПАНЕЛ 4 (Rrx2) - Регионален39.70 лв.
ПАНЕЛ 5 (sx1) - Инхалаторни причинители39.70 лв.
ПАНЕЛ 6 (20 алергена) - Хранителни алергени75.00 лв.
ПАНЕЛ 7 (20 алергена) - Инхалаторни алерг.75.00 лв.
ПАНЕЛ 8 (20 алергена) - Педиатричен инхалаторен75.00 лв.
ПАНЕЛ 9 (20 алергена) - Кръстосани алергени75.00 лв.
ПАНЕЛ 10 (20 алергена) - Атопия75.00 лв.
Dermatophagoides pteronyssinus (d1)31.30 лв.
Dermatophagoides farinae (d2)31.30 лв.
Candida albicans (m5)31.30 лв.
Alternaria alternata (m6)31.30 лв.
Latex (k83)31.30 лв.
Мляко (f2)31.30 лв.
Яйце (белтък) (f1)31.30 лв.
Соя (f14)31.30 лв.
Свинско месо (f26)31.30 лв.
Телешко месо (f27)31.30 лв.
Алфа-lactalbumin (f76)31.30 лв.
Бета-lactoglobulin (f77)31.30 лв.
Casein (f78)31.30 лв.
Gluten (f79)31.30 лв.
Amoxicilloyl (c6)31.30 лв.
Ampicilloyl (c5)31.30 лв.
Penicilloyl (c1)31.30 лв.
Cefaclor (Rc7)31.30 лв.
Kотка (e1)31.30 лв.
Куче (e5)31.30 лв.
Оса31.30 лв.
Пчела31.30 лв.
ЕСР33.70 лв.
Непоносимост към храни296.70 лв.
Хранителна нетолерантност IgG скрининг197.00 лв.
Хранителна нетолерантност IgG количествен панел160.00 лв.
Диагностика на инфекциозни б-ти
ПродуктЦена
Syphilis - RPR5.90 лв.
СПИН (HIV 1/2)12.70 лв.
Анти HAV (Хепатит А) IgM17.70 лв.
Анти HAV тотал19.30 лв.
HBsAg (Хепатит B)14.70 лв.
Анти HBs17.30 лв.
анти HBc Ig M17.30 лв.
анти Hbc тотал17.30 лв.
HBeAg17.30 лв.
анти HBe17.30 лв.
HBV - DNA кол. PCR149.70 лв.
анти HCV (Хепатит C)17.30 лв.
HCV - RNA качествен91.70 лв.
HCV-RNA количествено150.00 лв.
анти-HDV total18.70 лв.
анти-HDV IgM18.70 лв.
Анти HEV IgM17.30 лв.
Chlamidia pneumoniae IgG28.00 лв.
Chlamidia Trach - Ig G и Ig M23.70 лв.
Chlamidia Trach-Ig G16.90 лв.
Chlamidia Trach-Ig M16.90 лв.
Хламидия Trach. IgA16.90 лв.
Chlamidia ДНК-PCR тест Очен Секрет29.70 лв.
Chlamidia ДНК-PCR тест Ендоцервикален29.70 лв.
Chlamidia ДНК-PCR тест Уретрален Секрет29.70 лв.
Chlamidia ДНК-PCR тест Урина29.70 лв.
Хламидия Pneumoniae IgM31.30 лв.
Лаймска болест Ig G21.70 лв.
Лаймска болест Ig M21.70 лв.
Лаймска б. потвърдителен - Westernblot44.00 лв.
Лаймска б. потвърдителен Immunoblot IgG44.00 лв.
Рубеола Ig G-ELISA17.30 лв.
Рубеола Ig M-ELISA17.30 лв.
Херпес Зостер IgM и IgG39.70 лв.
Херпес-Зостер Ig G24.70 лв.
Херпес-Зостер Ig M24.70 лв.
Цитомегаловирус IgG + IgM29.70 лв.
Цитомегаловирус IgG18.70 лв.
Цитомегаловирус IgM18.70 лв.
Инфекциозна мононуклеоза-пакет27.30 лв.
Инфекциозна мононуклеоза EBV IgG21.70 лв.
Инфекциозна мононуклеоза EBV IgM21.70 лв.
Инфекциозна мононуклеоза EBV IgG+IgM37.90 лв.
EBV-DNA количественно197.70 лв.
EBV EA IgM19.70 лв.
EBV EA IgG19.70 лв.
EBV EBNA IgG21.70 лв.
Helicobacter Pylori - IgG16.30 лв.
Helicobacter Pylori - антиген (фецес)39.70 лв.
QuantiFERON TB Gold97.30 лв.
ХерпесСимплекс тип1 IgG21.90 лв.
ХерпесСимплекс тип1 IgM21.90 лв.
ХерпесСимплекс тип1 IgG+IgM39.70 лв.
ХерпесСимплекс тип2 IgG21.90 лв.
ХерпесСимплекс тип2 IgM21.90 лв.
ХерпесСимплекс тип2 IgG+IgM39.00 лв.
Скрининг HPV тип 6/1147.90 лв.
Скрининг 14 типа HPV59.70 лв.
Генотипиране 12 типа HPV75.30 лв.
NASB-РНК тест за Е6/Е7157.30 лв.
Chlamydophila Pneumoniae PCR62.70 лв.
Legionella Pneumoniae PCR62.70 лв.
Micoplasma Pneumoniae PCR62.70 лв.
Микоплазма Pneumoniae IgM19.70 лв.
Микоплазма Pneumoniae IgG19.70 лв.
Микробиология
ПродуктЦена
Микоплазма и Уреаплазма Влаг. секр.31.30 лв.
Влагалищен секрет и Трихомони25.30 лв.
Микоплазма и Уреаплазма Цервик. секр.31.30 лв.
Полово прен. инф.- вагинален и цервикален с-т ДНК98.00 лв.
Цервикален секрет и Гонорея21.70 лв.
Уретрален секрет и Гонорея38.70 лв.
Уретрален секр и Трихомони25.30 лв.
Раневи секрет16.70 лв.
Друг секрет16.70 лв.
Хемокултура45.30 лв.
Еякулат16.70 лв.
Влагалищен секрет16.70 лв.
Храчка16.70 лв.
Уретрален секрет16.70 лв.
Гърлен секрет16.70 лв.
Цервикален секрет16.70 лв.
Носен секрет16.70 лв.
Слъзен секрет16.70 лв.
Ушен секрет16.70 лв.
Изсл. на фецес еднократно16.70 лв.
Стерилна урина-еднокр.10.30 лв.
Стер. урина двукратно17.70 лв.
Стер. урина трикратно23.90 лв.
Изсл. Фецес трикртано43.70 лв.
Чревно носителство14.70 лв.
Антибиограма/и:0.00 лв.
A10.00 лв.
A20.00 лв.
A30.00 лв.
А40.00 лв.
A50.00 лв.
A60.00 лв.
A70.00 лв.
A80.00 лв.
A90.00 лв.
А100.00 лв.
А110.00 лв.
A120.00 лв.
А130.00 лв.
A140.00 лв.
Тривалентна ДНК Уретрален секр.47.90 лв.
Тривалентна ДНК Влагалищен секр.47.90 лв.
Микоплазма и Уреаплазма Урина31.30 лв.
Микоплазми и Уреаплаз. Еякулат31.30 лв.
Простатен секрет16.70 лв.
micro - IDent97.30 лв.
3-на ДНК Микоплазма Влаг. секр.39.70 лв.
3-на ДНК Микоплазма Уретр. секр.39.70 лв.
3-на ДНК Микоплазма Цервикален секр.39.70 лв.
3-на ДНК Микоплазма Урина39.70 лв.
ДНК - трихомони в урина25.30 лв.
Влагалищен секрет и Трихомони ДНК38.70 лв.
Цервикален + Микоплазми и Уреаплазми48.70 лв.
Скрининг за Streptococus гр.В13.00 лв.
Гонорея в Урина ДНК21.70 лв.
Еякулат и Микоплазми52.30 лв.
Микоплазми и Уреаплазми Уретрален секрет31.30 лв.
Инфекции на мъжка полова система ДНК81.00 лв.
Бърз тест за Скарлатина14.70 лв.
Бърз тест за Clostridium Difficile toxin A и B28.30 лв.
Фецес за Рота и Аденавируси19.70 лв.
Гастроинтестинални инфекции ( GI Panel ) фецес280.00 лв.
Имунохематология
ПродуктЦена
Кръвна група и Rh15.30 лв.
Ало Еритроантитела ( вкл.Rh )27.70 лв.
Еритроантитела-авто/ало37.70 лв.
Имуногл. х-ка на автоеритроантитела14.50 лв.
Специфичност на еритроантитела37.70 лв.
Опр. на титъра на еритроантитела36.70 лв.
Студови еритроантитела38.90 лв.
Rh фенотип и Kell антиген38.50 лв.
Определяне на слаб D антиген43.70 лв.
Пълна антигенна ф-ла на еритр.137.50 лв.
Директен тест на Coombs37.90 лв.
Титър анти А и анти В23.70 лв.
Секреторен статус34.30 лв.
Определяне на M и N антиг.23.70 лв.
Други специализирани изследвания
ПродуктЦена
Бъбречни и др. конкременти25.70 лв.
Паразитология
ПродуктЦена
Профилактични паразит. изсл.12.40 лв.
Морфологични изследвания25.70 лв.
Перианален отпечатък8.70 лв.
Токсоплазмоза Ig G17.70 лв.
Токсоплазмоза Ig M17.70 лв.
Токсоплазмоза IgA17.70 лв.
Ехинококоза Ig G17.70 лв.
Трихинелоза Ig G17.70 лв.
Токсокароза Ig G17.70 лв.
Фасциолоза Ig G 17.70 лв.
Копрограма29.70 лв.
Изсл. фецес за криптоспоридии25.70 лв.
Изсл. кръв за микрофиларии25.70 лв.
Патологоанатомия
ПродуктЦена
Цитонамазка12.70 лв.
Хистология27.30 лв.
Течна цитология - Цитонамазка19.70 лв.
Имунохистохимия
ПродуктЦена
Рецептори млечна жлеза230.00 лв.
Рецептори млечна жлеза-разширен390.00 лв.
HЕР2-Рецептори-ICH140.00 лв.
Er (Естроген рецептро)70.00 лв.
Mammoglobin60.00 лв.
BRAF650.00 лв.
EGFR650.00 лв.
Pr (Прогестерон рецептор)70.00 лв.
GCDFP 1570.00 лв.
p63 (Протеин)60.00 лв.
HER 2 in situ CISH170.00 лв.
HER 2 in situ SISH320.00 лв.
Манипулации
ПродуктЦена
Подготовка преданалитичен етап1.10 лв.
Вземане на кръв, обработка биол. мат и адм. обсл..2.00 лв.
Домашно посещение17.00 лв.
Консумативи и услуги
ПродуктЦена
Епруветка-червена кап.10бр3.70 лв.
Епруветка-черна кап.10бр3.00 лв.
Епруветка-лилава кап.10бр3.50 лв.
Епруветка-синя кап.10бр3.50 лв.
Игли 10бр.2.90 лв.
Холдер (накрайник)3.00 лв.
Корекции
ПродуктЦена
Корекция +10лв10.00 лв.
Корекция +5лв5.00 лв.
Корекция +1лв1.00 лв.
Корекция -10лв-10.00 лв.
Корекция -5лв-5.00 лв.
Корекция -1лв-1.00 лв.