тел: 0723/66293; 0879 537 153

Информация за пациента