тел: 0723/66293; 0879 537 153

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ЛАБОРАТОРНО ИЗСЛЕДВАНЕ в МДЛ Ботевград ООД (Версия 2/12.03.2021г.)

1.Изисквания/Предварителна подготовка

Препоръчително е в деня, определен за изследване, пациентът да дойде в манипулационна на лабораторията сутрин, най-късно до 10 часа, на гладно, без прием на алкохол и кафе и без физическо и психическо напрежение през последните 12 часа.

В зависимост от вида лабораторно изследване, може да има различни специфични изисквания относно предварителна подготовка на пациента, както и схемата на пробовземането – тази информация/указания трябва да Ви бъде предоставена предварително или от лекаря назначил изследванията или може да се запознаете от служителите на лабораторията.

При неточното/непълното спазване на предварителната подготовка на пациента са възможни отклонения в получения лабораторен резултат (може да повлияе на достоверността и интерпретацията на получените резултати).

2.Манипулация по пробовземане на кръв:

Медицинският лаборант ще Ви успокои, ако изпитвате тревоги по отношение на предстоящите манипулации и ще отговори на Вашите въпроси в тази връзка.

Провеждане на манипулацията:

 1. Дезинфекция на мястото на убождането;
 2. Поставяне и леко пристягане на лента Есмарх при вземане на кръв от вената;
 3. Пункция на вена или пръст;
 4. Отпускане на лентата Есмарх и напълване на епруветките при вземане на кръв от вената;
 5. Отстраняване на иглата и поставяне на превръзка на мястото на убождането;
 6. Необходимо е да пристискате мястото поне 5 мин., за да се предотврати появата на хематом (посиняване).

Възможните усложнения са:

Леки усложненияредки

 • Локално кръвонасядане (посиняване); Лека алергична реакция при алергия към дезинфектанти или пластирa;
 • Прилошаване, притъмняване пред очите и в много редки случаи – припадък със загуба на съзнание. При това усложнение пациентът се привежда в легнало положение, което възстановява оросяването на мозъка.

Тежки усложнения-много редки

 • При епилепсия е възможно да настъпи гърч. Предприемат се мерки за осигуряване проходимост на дихателните пътища;
 • Тромбоза, тромбофлебит.

Ако имате притеснения или страхове във връзка с предстоящите манипулации, както и настъпили усложнения при предишни манипулации, моля да ни уведомите, за да вземем подходящи мерки.

3.Манипулация по пробовземане на биологичен материал за микробиологично изследване, PCR изследване за SARS-CoV-2 антигенен тест за SARS-CoV-2:

3.1.За микробиологично изследване: извършва се пробовземане на носен/гърлен/ушен секрет от обучен персонал в манипулационните на МДЛ Ботевград ООД;

3.2.За PCR изследване за SARS-CoV-2: извършва се пробовземане на оро и назо фаренгиални секрети от обучен персонал в манипулационните на МДЛ Ботевград ООД. Задължително е изследваното лице да не е яло три часа преди пробовземането;

3.3.За антигенен тест за SARS-CoV-2: извършва се пробовземане на носен секрет от обучен персонал в манипулационните на МДЛ Ботевград ООД.

4.Приемане на взет биологичен материал

При донасянето на взет биологичен материал за изследване е необходимо спазването на условията за временно съхранение в зависимост от вида биологичен материал и вида изследване. Тази информация предварително трябва да Ви е предоставена от лекаря/лечебното заведение, където е извършено пробоземането и/или може да се запознаете с нея от служители на лабораторията. При неточното/непълното спазване на тези изисквания са възможни отклонения в получения лабораторен резултат или няма да бъде възможно извършването на лабораторното изследване.

5.Регистрация и обработка на лични данни

МДЛ Ботевград ООД е админстратор на лични данни. Взетият/приетият биологичен материал се регистрира в ЛИС iLab и Вие получавате уникални индивидуални пароли за достъп до конкретното лабораторно досие. От момента на получаване на тези пароли, отговорността относно тяхното опазване и свързания с тях достъп до тези лични данни стават Ваша отговорност. Лабораторното досие съдържа предоставени от Вас лични данни (когато са предоставени), както и лабораторни резултати. При регистрацията трябва да попълните „Информирано съгласие за извършване на лабораторно изследване в МДЛ Ботевград ООД”.

Когато пациент ще се изследва по НЗОК или Застрахователни компании (допълнително здравно застраховане), трудова медицина и профилактика, неговото обслужване винаги е НЕ анонимно. За да бъде обслужен по НЗОК, лабораторията трябва да приеме направлението за МДД, в което има много лични данни на и за пациента предоставяни и обработвани по законови изисквания. НЕ анонимно е обслужването и по допълнително здравно застраховане или трудова медицина – предоставят се лични данни за идентифициране на изследваното лице и неговите права, както и медицинска информация. НЕ анонимно е обслужването и за лабораторни изследвания, за които по нормативни причини е необходимо предоставянето на три имена, ЕГН и друга информация.

За изследвания, платени изцяло от Вас, може да бъдете изследван напълно анонимно, т.е. да не бъдат предоставени никакви лични данни или да бъдат посочени неистински имена. В този случай е желателно предоставянето на информация за пол и възраст поради зависимост на обхвата на референтната област на съответното изследване от пола и възрастта.

Необходимо е да декларирате по време на регистрацията как желаете да бъдете регистриран и изследван – анонимно или НЕ анонимно. При анонимното изследване не се събират никакви лични данни. При НЕ анонимното изследване се попълва и „Декларация за обработка на лични данни” в „Информирано съгласие за извършване на лабораторно изследване в МДЛ Ботевград ООД”, както и се предават на служителя на лабораторията медицинските документи с назначените лабораторни изследвания съдържащи лични данни (Амбулаторен лист, други образци на Медицинско направление/искане за изследвания).

6.Извършване на лабораторните анализи. Разширяване на видовете предлагани лабораторни изследвания

В МДЛ Ботевград ООД лабораторната дейност е организирана и се извършва съгласно медицинските стандарти на Р. България, от квалифициран и обучен персонал – лабораторни лекари, медицински лаборанти, химици и биолози. Сроковете за извършване на лабораторните анализи са в зависимост от вида изследване с неговите технологични характеристики и вътрешната организация на дейността. Извършват се лабораторни изследвания по медицински стандарти „Клинична лаборатория“,  „Микробиология“ и от стандарт „Вирусология“ – изследване за SARS-CoV-2 по метод полимеразна верижна реакция.

Посрeдством взаимодействието си с МДЛ ЦибаЛаб, лаборатория Ботевград предоставя на пациентите и техните лекари разширена лабораторна диагностика:

 • Хормонален анализ;
 • Туморни маркери;
 • Имунологични, серологични и вирусологични показатели;
 • Съединително тъканни маркери;
 • Лекарствено мониториране и Витамини;
 • Паразитологична диагностика (морфологична диагностика и серологична диагностика);
 • Молекулярна диагностика;
 • Цитологична диагностика;
 • Паталогоанатомична диагностика;
 • Имунохематологична диагностика;
 • Друга специализирана и високоспециализирана диагностика.

Възможно е възникване рядко на забавяния при извършването на лабораторните анализи и/или предоставянето на готовите резултати, поради обективни технически причини и/или причини от медицински характер.

7.Получаване на лабораторните резултати

Всеки пациент може да избере (декларира по време на регистрацията) как желае да получи резултатите – лично и/или посредством посочено от него лице/а.

8.Лабораторни изследвания по желание на пациента

Всеки пациент има правото да посочи извършването на лабораторни изследвани по свое желание (без назначени лабораторни изследвания посредством медицинско направление) – анонимно или не анонимно. Трябва да впише в „Информирано съгласие за извършване на лабораторно изследване в МДЛ Ботевград ООД” желаните изследвания.