тел: 0723/66293; 0879 537 153

Договор (изследвания) по НЗОК

Лаборатория Ботевград има договор с НЗОК (РЗОК) за следните изследвания:

 

01 КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ – ОСНОВЕН ПАКЕТ
Код Наименование
01.01 Кръвна картина – поне осем от посочените показатели или повече: хемоглобин, еритроцити,левкоцити, хематокрит, тромбоцити, MCV, MCH, MCHC
01.03 Скорост на утаяване на еритроцитите
01.04 Време на кървене
01.05 Пресяващи тестове: протромбиново време
01.06 Пресяващи тестове: активирано парциално тромбопластиново време (APTT)
01.07 Пресяващи тестове: фибриноген
01.08 Химично изследване на урина с течни реактиви (белтък, билирубин, уробилиноген
01.09 Седимент на урина – ориентировъчно изследване
01.10 Окултни кръвоизливи
01.11 Глюкоза
01.12 Кръвно-захарен профил
01.13 Креатинин
01.14 Урея
01.15 Билирубин – общ
01.16 Билирубин – директен
01.17 Общ белтък
01.18 Албумин
01.19 Холестерол
01.20 HDL-холестерол
01.21 Триглицериди
01.22 Гликиран хемоглобин
01.23 Пикочна киселина
01.24 AСАТ
01.25 АЛАТ
01.26 Креатинкиназа (КК)
01.27 ГГТ
01.28 Алкална фосфатаза (АФ)
01.29 Алфа-амилаза
01.30 Липаза
01.31 Натрий и калий
01.33 Липиден профил (холестерол, HDL-холестерол, LDL-холестерол, триглицериди)
01.34 Калций
01.35 Фосфати
01.36 Желязо
01.37 ЖСК
01.38 CRP
01.39 LDL-холестерол
01.40 Диференциално броене на левкоцити – визуално микроскопско или автоматично апаратно изследване
01.41 Морфология на еритроцити – визуално микроскопско изследване
01.42 Орален глюкозо-толерантен тест
02 Клинична микробиология
Kод Наименование
02.07 Серологично изследване за първичен и латентен сифилис (RPR или ELISA или VDRL или TPHA или FTA-ABs)
02.09 Антистрептолизинов титър (AST) (за бета-стрептококови инфекции и постстрептококови усложнения – ревматизъм и гломерулонефрит)
02.10 Изследване за ревматоиден фактор (RF)
02.11 Изследване за неспецифични хетерофилни антитела при инфекциозна мононуклеоза
02.12 Микробиологично изследване на фецес и материал от ректума за доказване на Salmonella, Shigella и патогенни E. coli
02.13 Микробиологично изследване на урина за урокултура за Е. coli, Proteus, Providencia, Klebsiella, Enterobacter, Sarratia и други Enterobacteriaceae, Enterococcus, Грам(-) неферментативни бактерии (Pseudomonas, Acinetobacter и др.), Staphylococcus (S. aureus, S. saprophyticus)
02.15 Микробиологично изследване на ранев материал и гной – препарат по Грам и доказване на Staphylococcus (S. aureus), Streptococcus beta-haemolyticus (gr. A), Enterobacteriaceae и др. Грам(-) бактерии, Гъбички (C. albicans) и др.
02.17 Микробиологично изследване на храчка – препарат по Грам, изолиране на Streptococcus pneumonia, Streptococcus beta-haemolyticus gr.A, Staphylococcus (S. aureus), Branhamella, Haemophilus, Enterobacteriaceae и др. Грам(-) бактерии, Гъбички (C. albicans и др.)
02.19 Антибиограма с 6 антибиотични диска по EUCAST
02.21 Микробиологично изследване на влагалищен секрет – директна микроскопия/препарат по Грам, култивиране и доказване на Streptococcus betahaemolyticus, Staphylococcus, Enterobacteriaceae и други Грам(-) бактерии, Гъбички (C. albicans) и др.
02.22 Микробиологично изследване на цервикален секрет – директна микроскопия/препарат по Грам, култивиране и доказване на Streptococcus betahaemolyticus, Staphylococcus, Enterobacteriaceae и други Грам(-) бактерии, Гъбички (C. albicans) и др.
02.23 Микробиологично изследване на уретрален секрет – директна микроскопия/препарат по Грам, култивиране и доказване на Streptococcus beta-haemolyticus, Staphylococcus, Enterobacteriaceae и други Грам(-) бактерии, Гъбички (C. albicans) и др.
02.24 Микробиологично изследване на простатен секрет – директна микроскопия/препарат по Грам, култивиране и доказване на Streptococcus beta-haemolyticus, Staphylococcus, Enterobacteriaceae и други Грам(-) бактерии, Гъбички (C. albicans) и др.
02.25 Микробиологично изследване на еякулат – директна микроскопия/препарат по Грам, култивиране и доказване на Streptococcus beta-haemolyticus, Staphylococcus, Enterobacteriaceae и други Грам(-) бактерии, Гъбички (C. albicans) и др.
02.26 Микробиологично изследване на гърлен секрет – изолиране и интерпретация на Streptococcus beta-haemolyticus gr.A, Staphylococcus (S. aureus), Haemophilus (H. influenzae), Гъбички (C. Albicans)
02.27 Микробиологично изследване на носен секрет – изолиране и интерпретация на Streptococcus beta-haemolyticus gr.A, Staphylococcus (S. aureus), Haemophilus (H. influenzae), Гъбички (C. albicans)
02.28 Микробиологично изследване на очен секрет – препарат по Грам и доказване на Staphylococcus (S. aureus), Streptococcus beta-haemolyticus (gr. A), Enterobacteriaceae и др. Грам (-) бактерии
02.29 Микробиологично изследване на ушен секрет – препарат по Грам и доказване на Staphylococcus (S. aureus), Streptococcus beta-haemolyticus (gr. A), Enterobacteriaceae и др. Грам (-) бактерии